1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

 • 1997 Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес

Ще Ви бъде издадено удостоверение, при вече регистриран настоящ адрес.

Настоящ  адрес е мястото, на което живеете или пребивавате в момента. Той може да е различен от постоянния Ви адрес (адресът, който фигурира в документите Ви за самоличност).

Когато смените настоящия си адрес, трябва официално да заявите промяната в срок от 30 дни. Това ще Ви осигури правото, да извършвате действия, които можете да извършвате по постоянен адрес.

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1
 • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8
 • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 23, ал. 1

Необходими документи:

 1. Заявление по образец;
 2. Документ за самоличност.
 3. Документ за собственост върху имота или документ за ползване на имота за жилищни нужди (например договор за наем) (при необходимост)
 4. Декларация за писмено съгласие на собственика (ако заявителят не собственик на имота) (при необходимостДекларацията трябва да е подписана лично от собственика, пред длъжностното лице, или да е нотариално заверена.
 5. Документ за платена такса.
 6. В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 13

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Удължено работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време без прекъсване за обедна почивка, отнася се за служителите от ЦАО. За всички останали служители важи работното време на администрацията. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Срок за предоставяне:

 • 7 дни 3 дни 1 ден

За обикновена услуга 3 лв.

За бърза услуга 5 лв.

За експресна услуга 10 лв.