2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2020 Издаване на заверен препис или копие от личeн регистрационeн картон или страница от семейния регистър на населението

Въз основа на регистъра на населението може да се издават и заверен препис или заверено копие от семейния регистър на населението, както и заверен препис или копие на личен регистрационен картон.

Заверката на копията на актовете задължително трябва да указва към коя дата данните от копието съответстват на данните от съхранявания в общината акт, да има подпис на длъжностното лице по гражданското състояние и печат на общината.

На основание на:

  • Закон за гражданската регистрация – чл. 106, ал. 1, т. 1, във връзка с; чл. 102, ал. 1, т. 3
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 13

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Документ за самоличност

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 13

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Удължено работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време без прекъсване за обедна почивка, отнася се за служителите от ЦАО. За всички останали служители важи работното време на администрацията. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Срок за предоставяне:

  • 7 дни 3 дни

За обикновена услуга 3 лв.

За бърза услуга 5 лв.