2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

 • 2038 Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт)

Ще Ви бъде издадено удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт).

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация – чл. 88, ал. 4; чл. 24, ал. 1
 • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 3

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:
 • Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство
 • Нотариално заверено изрично пълномощно
 • Съдебно удостоверение
 • Удостоверение от административен орган
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 13

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Удължено работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време без прекъсване за обедна почивка, отнася се за служителите от ЦАО. За всички останали служители важи работното време на администрацията. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Срок за предоставяне:

 • 7 дни 3 дни 1 ден

За обикновена услуга 3 лв.

За бърза услуга 5 лв.

За експресна услуга 10 лв.