2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2104 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
Ще Ви бъде издадено удостоверение за промянаенина настоящ адрес
Настоящ  адрес е мястото, на което живеете или пребивавате в момента. Той може да е различен от постоянния Ви адрес (адресът, който фигурира в документите Ви за самоличност).
Когато смените настоящия си адрес, трябва официално да заявите промяната в срок от 30 дни. Това ще Ви осигури правото, да извършвате действия, които можете да извършвате по постоянен адрес, на територията на избраната община.

На основание на:

  • Закон за гражданската регистрация – чл. 24, във връзка с; чл. 5, т. 3; чл. 106, ал. 1, т. 1
  • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 12
  • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 25

Необходими документи:

  1. Заявление по образец
  2. Документ за самоличност
  3. Документ за собственост върху имота или документ за ползване на имота за жилищни нужди (например договор за наем) /при необходимост/
  4. Декларация за писмено съгласие на собственика (ако заявителят не собственик на имота) /при необходимост
  5. Декларацията трябва да е подписана лично от собственика, пред длъжностното лице, или да е нотариално заверена
В случай, че не подавате заявлението лично, ще Ви е необходимо и нотариално заверено пълномощно или друг документ (пример: съдебно разпореждане).

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 13

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Удължено работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време без прекъсване за обедна почивка, отнася се за служителите от ЦАО. За всички останали служители важи работното време на администрацията. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Срок за предоставяне:

  • 7 дни 3 дни 1 ден

За обикновена услуга 3 лв.

За бърза услуга 5 лв.

За експресна услуга 10 лв.