2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

  • 2058 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители

Съдебният изпълнител има право на достъп до информация в административните служби, които водят регистри за имущество или разполагат с данни за неговото имущество. Той може да прави справки и да получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи.
За информацията по гореописаното, необходима за съответното изпълнително производство, както и за вписване на обезпечителни мерки по него се дължи съответната държавна или местна такса, освен в случаите по чл. 83, ал. 1 и чл. 84 от Граждански процесуален кодекс (ГПК). Таксата се заплаща от взискателя и е за сметка на длъжника.

Ще Ви бъде издадена справка за предоставяне на данни по искане на съдебен изпълнител.

На основание на:

  • Граждански процесуален кодекс – чл. 431, ал. 3; чл. 431, ал. 4

Необходими документи:

  • Заявление по образец

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 13

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Удължено работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време без прекъсване за обедна почивка, отнася се за служителите от ЦАО. За всички останали служители важи работното време на администрацията. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Срок за предоставяне:

  • 7 дни 3 дни 1 ден

За обикновена услуга 5 лв.

За бърза услуга 10 лв.

За експресна услуга 15 лв.