Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Category Archives: Актуално

Съобщение до стопаните отглеждащи домашни птици

СЪОБЩЕНИЕ

    Във Връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на високопатогенна инфлуенца по птиците на територията на Европа и Република България е необходимо стопаните отглеждащи домашни птици да спазват следните мерки:

 • Да се спазват стриктно мерките за биосигурност при отглеждане на домашни птици;
 • Отглеждането на домашни птици да се извършва на закрито;
 • Да не се допуска отглеждане на домашни птици извън дворовете;
 • Незабавно уведомяване на ветиринарния лекар при отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност.

Телефони за връзка:

 1. Район „Вл. Варненчик“: 052/575 720
 2. Областна дирекция по храните (ОДБХ) – гр. Варна: 052/655 801

 

Да изчистим Варна след урагана

 

Уважаеми съкварталци,

Община Варна по инициатива на  кмета Благомир Коцев, обявява кампания за почистване на морската столица след последиците от урагана. Датите на акцията са 25 и 26 ноември – събота и неделя.

Кметът на район „Вл. Варненчик“ Николай Костадинов отправя апел към жителите на квартала  да се включат активно в инициативата и да почистят околоблоковите пространства.

Призивът е листните отпадъци да се събират в чували в близост до контейнерите за смет, а клоните да се събират на компактни купчини. Община Варна ще предостави специални прозрачни чували за всички граждани, които се включат в почистването. За да се улесни работата на сметопочистващите служители е необходимо чувалите и купчините с клоните да бъдат на около метър отстояние от контейнерите за смет.

Техника и служители на сметопочистващата фирма ще съберат чувалите от целия град и ще ги транспортират в специалното депо за компостиране в село Въглен. Чували могат да бъдат получени в ст.103 на районната администрация на 23.11.2023г. и 24.11.2023г. от 08:30 до 17:00ч.  

Телефони за връзка в район „Вл. Варненчик“:

 052 575720 и 0888 512 488

Изплащане на възнагражденията на членовете на СИК в Район „Вл. Варненчик“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК в Район „Вл. Варненчик“

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 29-ти Октомври и 5-ти Ноември 2023 г. местни избори на територията на Район „Владислав Варненчик“:

1. На 14.11.2023 г. от 10,00 ч. в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса) започва изплащане в брой на възнагражденията на членовете на СИК;

2. Необходими документи – лична карта;

3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено за целта лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;

4. Работно време на касата в останалите дни е от 08,30 ч. до 16,30 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.

5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път и представили удостоверение за банкова сметка, сумите са преведени на 10.11.2023 г.

График за получаване на изборни книжа и материали от СИК на 04.11.2023г.

График за получаване на изборни книжа и материали от СИК на 04.11.2023г.

Съобщение относно информационна кампания за дървета за огрев

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

Въз основа на чл. 6, ал. 4 от наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, ви информираме:

 • Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания:
  1. да е суха*;
  2. да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
  3. да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
  4. да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.
 • Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.
 • Продавачът на дървесина за битово отопление задължително информира купувача към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажбата;
 • Минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина, съгласно Приложение към чл. 6, ал. 3 от Наредбата, са както следва: 

  

Вид на
дървесината
Размери
на дървесината
Период в месеци
твърди
широколистни
меки
широколистни
иглолистни
Обла небелена дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см 14 12 12
дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см 12 11 10
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см 13 12 11
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см 10 9 8
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см 7,5 7 7
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см 6 5,5 5
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см 5 4,5 4
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см 3,5 3,5 3,5
Цепена
или
фасони-
рана
дължина над 2 м 8 7,5 7,5
дължина от 1 до 2 м 6,5 5,5 5
дължина от 0,4 до 1 м 4,5 3,5 3
дължина до 0,4 м 3 3 2,5

 *„Суха дървесина“ е дървесина с абсолютна влажност не повече от 30 %. (съгласно § 1 от Наредбата)

 • Спазването на изискванията за съхранение и използване на дървесина за битово отопление е отговорност и задължение на лицата, които я ползват (съгласно чл. 8 от Наредбата).
 • Информационна брошура

На вниманието на заинтересованите лица за ползване на общински терен за разполагане на преместваеми обекти за търговия

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕН ЗА РАЗПОЛАГАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ

 

ОТ 01 ДО 30 НОЕМВРИ 2023Г. СЕ ПОДАВАТ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ЦЕЛОГОДИШНИ ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ /ПАВИЛИОНИ/, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ОБЩИНКИ ТЕРЕН /чл.48, ал.1 от НУРППО по смисъла на чл.56 от ЗУТ/ ЗА СЛЕДВАЩАТА 2024Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ, ФОРМУЛЯР БСИД-06, СЕ ПОЛУЧАВА ОТ ДЕЛОВОДСТВОТО НА РАЙОНА. СЪЩОТО МОЖЕ ДА СЕ ИЗТЕГЛИ ОТ МЕНЮ „УСЛУГИ“:  „АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ РАЙОН “ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК”,  „БЮДЖЕТ И СОЦИАЛНО- ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ“, „ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ“ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК-ОБЩИНА ВАРНА – https://vladislavovo.bg/.

КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО СЕ ПРИЛАГА АКТУАЛНА СНИМКА НА ОБЕКТА.

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., дежурен екип в Район “Владислав Варненчик” ще работи извънредно в събота – 21 октомври 2023 г., от 8.30 ч. до 17.00 ч.

РАБОТНО ВРЕМЕ

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., дежурен екип в Район “Владислав Варненчик” ще работи извънредно в събота – 21 октомври 2023 г., от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до районната администрация (Приложение № 7-МИ от изборните книжа).

График за получаване на изборни книжа и материали от СИК на 28.10.2023г.

График за получаване на изборни книжа и материали от СИК на 28.10.2023г.

На вниманието на членовете на секционни избирателни комисии (сик)

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК)

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. , уведомяваме членовете на секционните избирателни комисии на територията на Район „Владислав Варненчик“, че на 24.10.2023г. (вторник) представители на Общинската избирателна комисия – Варна ще проведат присъствено обучение в спортната зала на МСК „Владислав Варненчик“ – гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, от 18.00 часа.

 

ДАТИ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА СИК ЗА РАБОТА С МАШИННИ УСТРОЙСТВА

Общинска избирателна комисия – Варна уведомява всички членове на СИК на територията на общината, че могат да участват в дистанционно обучение посредством Microsoft Teams, организирано от „Сиела норма“ АД за работа с машина за гласуване.

Обучението ще се извърши на следните дати:

–  21 октомври 2023 г. (събота) от 10:00 до 10:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

– 22 октомври 2023 г. (неделя) от 10:00 до 10:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., дежурен екип в Район “Владислав Варненчик” ще работи извънредно в събота – 14 октомври 2023 г., от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., дежурен екип в Район “Владислав Варненчик” ще работи извънредно в събота – 14 октомври 2023 г., от 8.30 ч. до 17.00 ч.

На тази дата изтича крайния срок за подаване на:

– заявление от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия;

– заявление от избирател, който желае да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес;

(Заявлението се подава от избирател, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 14 октомври 2023 г., пред органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по настоящия адрес на избирателя.)

!