Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Category Archives: Актуално

Съобщение относно кандидатстване за финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване.

Съобщение относно кандидатстване за финансово подпомагане на проекти за озеленяване и благоустрояване.

Уважаеми съкварталци,

Уведомяваме Ви, че считано от 24.04.2024 г., е възможно да кандидатствате с проекти за градинки по реда на Наредбата за финансово подпомагане на „Проекти за озеленяване и благоустрояване“, свързани с подобряване състоянието на зелените площи, собственост на Община Варна или т.нар. „Наредба за градинките“.

Крайният срок за кандидатстване е 30.09.2024 г.

За Ваше улеснение, условията и реда за участие са публикувани на електронната страница на Район „Владислав Варненчик“, както следва: ›››

Николай Kостадинов
Кмет на Район „Вл. Варненчик“

Списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2024/2025г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Уведомяваме Ви, че в районната администрация ще се изготвят списъци за дърва за огрев за отоплителен сезон 2024/2025г. на физически лица, представители на едно домакинство с постоянен или настоящ адрес на територията на Район „Вл. Варненчик”, с право на закупуване на дървесина до 10 м3 .

Записване до 30.04.2024 г. чрез подаване на заявление в деловодството на Район „Вл. Варненчик”, партер, стая 1.

От районната администрация

Уведомление до Мария Атанасова

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

МАРИЯ АТАНАСОВА

НАСТОЯЩ АДРЕС:

ЖК. „ВЛ. ВАРНЕНЧИК”  бл.401, вх.6, ап.98

ГР. ВАРНА 9023

Във връзка с преписка с рег. №РД23003492ВЛ от 15.02.2023г. и Заповеди №0208/29.01.2024г. и №0612/28.02.2024г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомявам, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр. Варна, жк. „Вл. Варненчик” бл.401, вх.6, ап.98, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

       Във връзка с горното е необходимо в едномесечен срок да заявите настоящ адрес до органите по чл. 92, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация в общината, района, кметството или населеното място, където живеете.

Съобщение до наематели на общински жилища

СЪОБЩЕНИЕ ДО

НАЕМАТЕЛИ

НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Уведомяваме Ви, че съгласно чл. 14, ал. 8 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване и продажба на общински жилища (НУРУЖНГНПОЖ), приета от Общински съвет – Варна, ежегодно в срок до 31 декември Вие и пълнолетните членове на семейството/домакинството Ви, следва да подавате декларация за семейно и имотно състояние за текущата година. Такава декларация се подава и в едномесечен срок при промяна на обстоятелствата, при които сте настанени. Декларацията се подава в центъра за административно обслужване на район „Владислав Варненчик“, находящ се в гр.Варна, ж.к.“Вл. Варненчик“, блок 302, вход 17, стая № 1.

Наемното правоотношение с наематели на общински жилища, неподали в срок декларация за семейно и имотно състояние, се прекратява със заповед на кмета на район „Вл. Варненчик“, съгласно чл. 21, ал. 1, т. 9, предложение II от НУРУЖНГНПОЖ.

Съобщение за кампания по събиране на опасни отпадъци

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

           Уведомяваме Ви, че във връзка с прилагане на изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО), Община Варна организира четиридневна кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в периода 27.03.2024 г. – 30.03.2024 г. Мобилните събирателни пунктове ще бъдат разположени, както следва:

      на 27.03.2024 г. (сряда)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, пазар „Чаталджа“, паркинга на ул. „Цар Асен“
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Приморски“, кв. „Виница“

на 28.03.2024 г. (четвъртък)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Аспарухово“, пазара на ул. „Моряшка“
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Одесос“, площад „Лаврентий“ и ул. „Коста Тюлев“

на 29.03.2024 г. (петък)

 • от 09:00 ч. до 12:45 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Младост“, паркинга до газостанцията на ул. „Вяра“, срещу бл.138
 • от 13:45 ч. до 17:30 ч. на адрес: гр. Варна, Район „Вл. Варненчик“, паркинга до „Супермаркет 5“, срещу бл.302

на 30.03.2024 г.(събота)

 • от 09:00 ч. до 16:30 ч. на адрес: гр. Варна, сградата на Община Варна до бариерата в близост до бул. „Осми Приморски полк“

      Всички желаещи могат да се възползват от организираната кампания и да предадат безвъзмездно следните видове отпадъци:

 • Лакове и бояджийски материали (бои, лакове, политури,разтворители, лепила, разредители);
 • Домакински препарати и химикали (почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за растителна защита и борба с вредители, киселини, основи, реактиви);
 • Мастила и замърсени опаковки;
 • Фармацефтични продукти (лекарства с изтекъл срок на годност)
 • Отпадъци, съдържащи живак (живачни термометри, луминисцентни тръби и други подобни);

 

         Напомняме Ви, че изхвърлянето на тези видове отпадъци в контейнерите за битови отпадъци е абсолютно забранено!

Маршрутни промени на автобусни линии 14 и 41 посока „Почивка” и „ЖП гара”

На 05.01.2024 г. /петък/ от 08:30 до 17:30 часа ще бъде преустановено обслужването на спирки „Бл. 221″, „Бл. 212″ , „Армейска”, „ТИС Север” и „КАТ” от автобусни линии 14 и 41 посока „Почивка” и „ЖП гара”.

След спирка „Кайсиева градина” автобусите ще завиват по бул. „Цар Освободител” наляво.

Маршрутните промени се въвеждат във връзка с полагането на износващия пласт на асфалтовата настилка в участъка от ул. „Петър Дертлиев” до бул. „Трети март” в кв. Кайсиева градина.

„Градски транспорт” ЕАД Варна поднася извинение за причиненото неудобство!

Съобщениe във връзка с процедура BG-RRP-4.02 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“

Във връзка с предстоящия краен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, Община Варна напомня на заинтересованите граждани, че заявления за участие от Сдружения на собствениците ще се приемат до 10.12.2023 г., включително. Предвид това, че 10.12.2023 г. е почивен ден, заявления ще се приемат до 11.12.2023 г.

Публикивано на 07.12.2023 г.

Във връзка с изпълнение на СМР по магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ III етап, за периода 25.11.2023 г. – 20.12.2023 г. ще бъдат въведени следните маршрутни промени по линии 12 и 209.

Във връзка с изпълнение на СМР по магистрален водопровод „Варна – Златни пясъци“ III етап, за периода 25.11.2023 г. – 20.12.2023 г. ще бъдат въведени следните маршрутни промени по линии 12 и 209.

Линия 12 от Аспарухово – след спирка „Дубровник“ на бул. „В. Левски“ ще се включва наляво по ул. „Мир“, наляво по ул. „Студентска“, надясно по ул. „Дубровник“, надясно по бул. „Хр. Смирненски“ до обръщач „Бриз“. Ще се обслужват всички спирки по маршрута.

Линия 12 от „Бриз“ – бул. „Хр. Смирненски“, ул. „Дубровник“, ул. „Студентска“, ул. „Мир“, бул. „В. Левски“ и по маршрута.

Линия 209 от Владиславово – след спирка „Дубровник“ на бул. „В. Левски“ ще се включва по ул. „Мир“, наляво по ул. „Студентска“, надясно по ул. „Дубровник“, надясно по бул. „Хр. Смирненски“ по маршрута си до обръщач „Почивка“.
Ще се обслужват всички спирки по маршрута.

Линия 209 от „Почивка“ – след сп. „Спортист“ продължава по бул. „В. Левски“ – обслужва сп. „Базар Левски“, надясно по ул. „Мир“ – сп. „Мир“ посока Военна болница, наляво по бул. „Хр. Смирненски“, наляво по ул. „Дубровник“ – сп. „Военна болница“, наляво по ул. „Студентска“ – сп. „Черноризец Храбър“, надясно по ул. „Мир“ – сп. „Мир“ посока Владиславово и се включва по бул. „В. Левски“ по маршрута си.

Съобщение до стопаните отглеждащи домашни птици

СЪОБЩЕНИЕ

    Във Връзка с влошената епизоотична обстановка по отношение на високопатогенна инфлуенца по птиците на територията на Европа и Република България е необходимо стопаните отглеждащи домашни птици да спазват следните мерки:

 • Да се спазват стриктно мерките за биосигурност при отглеждане на домашни птици;
 • Отглеждането на домашни птици да се извършва на закрито;
 • Да не се допуска отглеждане на домашни птици извън дворовете;
 • Незабавно уведомяване на ветиринарния лекар при отклонения в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност.

Телефони за връзка:

 1. Район „Вл. Варненчик“: 052/575 720
 2. Областна дирекция по храните (ОДБХ) – гр. Варна: 052/655 801

 

Съобщение относно информационна кампания за дървета за огрев

СЪОБЩЕНИЕ

      Уважаеми жители на Район „Вл. Варненчик“,

 

Въз основа на чл. 6, ал. 4 от наредба № 6 от 7 октомври 2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление, ви информираме:

 • Дървесината, използвана за битово отопление, трябва да отговаря на следните изисквания:
  1. да е суха*;
  2. да не е обработвана повърхностно с бои, лакове, смоли и лепила;
  3. да не е импрегнирана или да е претърпяла друга химична обработка;
  4. да не е свързана/примесена с други вещества и материали, включително текстил, пластмаси, гуми или други петролни продукти.
 • Дървесината за битово отопление се съхранява покрита, върху подложки на сухи и отцедливи места, осигуряващи продухваемост.
 • Продавачът на дървесина за битово отопление задължително информира купувача към коя от категориите – сурова или суха, е дървесината, предмет на продажбата;
 • Минималните срокове за естествено просушаване на сурова дървесина, съгласно Приложение към чл. 6, ал. 3 от Наредбата, са както следва: 

  

Вид на
дървесината
Размери
на дървесината
Период в месеци
твърди
широколистни
меки
широколистни
иглолистни
Обла небелена дължина над 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см 14 12 12
дължина над 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см 12 11 10
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край над 18 см 13 12 11
дължина от 1 до 2 м и диаметър на тънкия край под 18 см 10 9 8
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край над 18 см 7,5 7 7
дължина от 0,40 м до 1 м и диаметър на тънкия край под 18 см 6 5,5 5
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край над 18 см 5 4,5 4
дължина до 0,40 м и диаметър на тънкия край под 18 см 3,5 3,5 3,5
Цепена
или
фасони-
рана
дължина над 2 м 8 7,5 7,5
дължина от 1 до 2 м 6,5 5,5 5
дължина от 0,4 до 1 м 4,5 3,5 3
дължина до 0,4 м 3 3 2,5

 *„Суха дървесина“ е дървесина с абсолютна влажност не повече от 30 %. (съгласно § 1 от Наредбата)

 • Спазването на изискванията за съхранение и използване на дървесина за битово отопление е отговорност и задължение на лицата, които я ползват (съгласно чл. 8 от Наредбата).
 • Информационна брошура
!