Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Пролетно почистване – 27.04.2024 г. (събота)

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ

27.04.2024 г. (събота)

            Районната администрация приканва обществени организации, фирми, домоуправители, собственици и наематели на търговски и строителни обекти и всички притежатели на жилищни, нежилищни и земеделски имоти, намиращи се на територията на Район „Вл. Варненчик”, да вземат активно участие в почистването на прилежащите територии на имотите и замърсените площи в района. Във връзка с това  всички граждани, проявили желание да участват в кампанията, могат да получат  ръкавици и торби за смет от 9.00 до 16.30 ч. в периода 23.04.2024 г. -26.04.2024 г., в сградата на Район „Вл. Варненчик”, стая 103 „Екологичен контрол” .

тел. за връзка: 052/575 720, 0888/512 488

На 27 април по въпроси, отнасящи се за почистването може да позвъните на тел. 0888/512 488

ОТ ВСИЧКИ НАС ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЖИВЕЕМ В ЧИСТА И ЗДРАВОСЛОВНА ОКОЛНА СРЕДА!                         

   Николай Костадинов

                                                                                  Кмет на Район „Вл. Варненчик“

!