Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

ЗАЯВИ ЕЛЕКТРОННО УСЛУГАТА ЧРЕЗ ДАЕУ

УСЛУГАТА В АДМИНИСТРАТИВЕН РЕГИСТЪР

Услуга:

 • 2056 Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година

Ще Ви бъде издадено удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 година.

На основание на:

 • Закон за гражданската регистрация – чл. 24; чл. 106, ал. 1, т. 1; чл. 5, т. 3
 • Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението – чл. 24
 • Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал. 1, т. 8

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. В зависимост от качеството, в което действате, може да са Ви необходими допълнително някои от следните документи:
 • Нотариално заверено изрично пълномощно или друг документ за посредничество, ако искането се подава от посредник
 • Съдебно удостоверение
 • Удостоверение от административен орган
 • Удостоверение от съда или досъдебен орган
 • Иницииращ документ/акт

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.”Вл.Варненчик” бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 13

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Удължено работно време, от 08:00 до 17:00, Пълно работно време без прекъсване за обедна почивка, отнася се за служителите от ЦАО. За всички останали служители важи работното време на администрацията. В звеното е осигурен достъп за хора с увреждания.

Срок за предоставяне:

 • 7 дни 3 дни 1 ден

За обикновена услуга 3 лв.

За бърза услуга 5 лв.

За експресна услуга 10 лв.

!