Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Контакти

Адрес: жк. Владислав Варненчик, блок 302, вход 17

Работно време с граждани:

Информационен център:

08:00-17:00 часа

Район Владислав Варненчик:

08:30-17:00 часа

СтаяИме,фамилияДлъжностТелефон
305Николай КостадиновКмет575-736
309Сашо Димитров ssdimitrov@varna.bgЗаместник-кмет575-739
308Бистра СпасоваЗаместник-кмет575-738
202Младен БогдановЗаместник-кмет
204Мария Димитрова
mzdimitrova@varna.bg
Заместник-кмет
307Ваня ВълчеваСекретар575-737
Дирекция "Устройство на територията, обществен ред и контрол"
407Ирина Недева
inedeva@varna.bg
Директор на дирекция "Устройство на територията, обществен ред и контрол"820-857
Отдел "Устройство на територията"
406Дора Атанасова datanasova@varna.bgНачалник отдел "Устройство на територията"820-856
401Цветанка Наумова cnaumova@varna.bgГлавен архитект820-851
402Христилия Христова hhristova@varna.bgГл. експерт "Регистрация строежи"820-852
402Теодора ЙордановаГл. експерт "Районен техник"820-852
402Женя МихалеваСпециалист820-852
403Даниела ДимитроваГл. специалист "Поземлена реформа-геодезист "820-853
403Станислав ЙордановГл. експерт "Инженерна инфраструктура и Благоустройство и комунално стопанство"820-853
403Константин Костадинов
kkostadinov@varna.bg
Гл. специалист."Геодезист"820-853
405Христо ПоповГлавен инженер820-855
405Димитричка ДимитроваГл. специалист "Контрол по строителството"820-855
405Бисерка ХристоваГл. специалист "Техническа инфраструктура"820-855
405Валентина ТемелковаГл. експерт "Процедиране на ПУП"820-855
Отдел "Обществен ред и контрол"
102Максим ТодоровНачалник отдел "Обществен ред и контрол"575-719
101Галина Вергиева gvergieva@varna.bgСт. инспектор "Контрол по чистотата на зелените площи в общински територии"575-718
101Живка Атанасова jatanasova@varna.bgГл. инспектор "Контрол бюджетни приходи"575 -718
101Павлина Гаврилова pgavrilova@varna.bgГл. специалист "Контрол по чистотата на зелените площи в общински територии"575-718
103Соня Желязова sjelyazova@varna.bgГл. инспектор "Екологичен контрол"575-720
103Камелия ИлиеваСт. инспектор "Екологичен контрол"575-720
104Пламен Петков pspetkov@varna.bgГл. експерт "Контрол по строителството"575-721
104Венета ЛюбомироваИнспектор "Контрол по строителството"575-721
104Галина ДрумеваГл. експерт "Контрол по строителството"575-721
104Силвия МихайловаИнспектор "Контрол по строителството"575-721
104Мира Миркова
mmirkova@varna.bg
Мл. експерт "Контрол по строителството"575-721
108Атанас АтанасовГл. експерт "Контролни дейности"575-723
108Светозар ТодоровГл. специалист "Контрол по сметосъбирането и сметоизвозването в общински територии"575-723
109Ангел АнгеловИзпълнител "Шофьор"575-724
109Веселин СлавовИзпълнител "Шофьор"575-724
109Панайот ПанайотовИзпълнител "Домакин"575-724
200Айлин АдемИнспектор "Екологичен контрол"575-712
306Мариян Николов mnikolov@varna.bgГл. специалист "Системен администратор"575-726
Дирекция "Бюджет и социално-икономически дейности"
302Елка ИгнатоваДиректор на дирекция  "Бюджет и социално-икономически дейности""
201Румяна СтаноеваИзпълнител575-727
201Катерина Иванова kivanova@varna.bgГл. експерт "Търговска и рекламна дейност"575-727
203Мелиха ФерадГл. експерт "Превантивна дейност и програми"575-729
203Гергана ИвановаСт. експерт "Собственост и жилищна политика"575-729
203Йоана ТаневаГл. специалист 575-729
100Янита ПееваГл. специалист "Жилищно настаняване"575-710
304Дарина ПетковаГл. специалист "Човешки ресурси"575-735
304Йонка КироваГл. експерт "Финанси и бюджет"575-735
300Борис ФилиповГл. експерт "Обучение, квалификация и ефективност на труда"575-711
107Светлана РайковаСекретар на МК БППМН575-724
1Ася ПетроваИнспектор "Приходи"575-710
Дирекция "Обща администрация"
205Димитър СпасовДиректор на дирекция "Обща администрация"575-731
4Ангелина СлавоваГл. експерт "Гражданско състояние и ЕСГРАОН"575-713
4Шамсие АптулаГл. специалист ЕСГРАОН575-713
303Детелина ЧаневаГл. специалист "Гражданско състояние"575-734
303Ина ВеликоваГл. експерт "Стопански и социални дейности"575-734
4Мария ВасилеваМл. експерт "Гражданско състояние"575-713
306Николай ТодоровГлавен юрисконсулт
306Десислава МинчеваЮрисконсулт
301Красимира ПанайотоваГл. експерт "Счетоводство и каса"575-732
306Милена ТодороваСчетоводител575-726
2Михаела УзуноваГл. специалист "Контрол по чистотата на общински участъци"575-712
2Мила ХъшеваСпециалист575-712
1Гл. специалист "Административни услуги и Информационно обслужване"575-710
1Емел МеннасановаСчетоводител575-710
305Ралица ИвановаСт.експерт "Търговска и рекламна дейност"
303ПРОЕКТ575-734
дежурен по район510-482
факс510-517

 

!