Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Въпроси и отговори

Разяснителна кампания

Електронни услуги, свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заповед № 3212/20.09.2023 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Справкa в избирателните списъци

Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заповед № 2980/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Приложение №1 към Заповед № 2980/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 2979/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Приложение №1 към Заповед № 2979/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед № 2979/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна – класификатор на адресите по секции

Въпроси и отговори

ХРОНОГРАМА за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (приета с Решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г.)

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за участие в консултации за сформиране състава на Общинска избирателна комисия (ОИК)

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

!