Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
 
Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК в Район „Вл. Варненчик“

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 29-ти Октомври и 5-ти Ноември 2023 г. местни избори на територията на Район „Владислав Варненчик“:

1. На 14.11.2023 г. от 10,00 ч. в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса) започва изплащане в брой на възнагражденията на членовете на СИК;

2. Необходими документи – лична карта;

3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено за целта лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;

4. Работно време на касата в останалите дни е от 08,30 ч. до 16,30 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.

5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път и представили удостоверение за банкова сметка, сумите са преведени на 10.11.2023 г.

II ТУР

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове за II тур на 5 ноември 2023 г.

График за получаване на изборни книжа и материали от СИК за II тур на 04.11.2023г.

 

Симулатор на машинно гласуване

Обучителни материали

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., дежурен екип в Район “Владислав Варненчик” ще работи извънредно в събота – 21 октомври 2023 г., от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до районната администрация (Приложение № 7-МИ от изборните книжа).

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

График за получаване на изборни книжа и материали от СИК на 28.10.2023г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК)

Във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. , уведомяваме членовете на секционните избирателни комисии на територията на Район „Владислав Варненчик“, че на 24.10.2023г. (вторник) представители на Общинската избирателна комисия – Варна ще проведат присъствено обучение в спортната зала на МСК „Владислав Варненчик“ – гр. Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, от 18.00 часа.

 

ДАТИ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА СИК ЗА РАБОТА С МАШИННИ УСТРОЙСТВА

Общинска избирателна комисия – Варна уведомява всички членове на СИК на територията на общината, че могат да участват в дистанционно обучение посредством Microsoft Teams, организирано от „Сиела норма“ АД за работа с машина за гласуване.

Обучението ще се извърши на следните дати:

–  21 октомври 2023 г. (събота) от 10:00 до 10:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 330 008 860 726 

Passcode: 9c4JyS 

 

– 22 октомври 2023 г. (неделя) от 10:00 до 10:40 ч.

Линк за присъединяване към обучението:

Click here to join the meeting

Meeting ID: 365 212 671 479 

Passcode: MoFFyv 

 

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с писмо МИ-15-697/10.10.23 от ЦИК, ОИК-Варна публикува графични файлове на одобрени бюлетини за всички видове избор , насрочени за 29 октомври 2023 година.

бюлетина за избор на общински съветници

бюлетина за кмет на община Варна

бюлетина за кмет на район Аспарухово

бюлетина за кмет на район Владиславово

бюлетина за кмет на район Младост

бюлетина за кмет на район Одесос

бюлетина за кмет на район Приморски

бюлетина за кмет на кметство Звездица

бюлетина за кмет на кметство Тополи

бюлетина за кмет на кметство Константиново

бюлетина за кмет на кметство Каменар

бюлетина за кмет на кметство Казашко

Заповед № 294/11.10.2023 относно тютюнопушенето

Във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., дежурен екип в Район “Владислав Варненчик” ще работи извънредно в събота – 14 октомври 2023 г., от 8.30 ч. до 17.00 ч.

На тази дата изтича крайния срок за подаване на:

– заявление от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия;

– заявление от избирател, който желае да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес;

(Заявлението се подава от избирател, който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България и желае да гласува по настоящ адрес. Условие за вписване на избирателя в избирателен списък по настоящ адрес е регистрацията на настоящия адрес в съответното населено място да е извършена към дата 6 месеца преди датата на произвеждане на изборите – 28 април 2023 г.

Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 14 октомври 2023 г., пред органите по чл. 23, ал. 1 ИК (съответната общинска администрация) по настоящия адрес на избирателя.)

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

Въпроси и отговори

Разяснителна кампания

Електронни услуги, свързани с изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заповед № 3212/20.09.2023 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства във връзка с провеждане на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Справкa в избирателните списъци

Избирателен списък за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Заповед № 2980/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна за определяне местата за обявяване на избирателните списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Приложение №1 към Заповед № 2980/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 2979/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Приложение №1 към Заповед № 2979/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед № 2979/04.09.2023 г. на Кмета на Община Варна – класификатор на адресите по секции

Въпроси и отговори

ХРОНОГРАМА за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. (приета с Решение № 1951-МИ от 3 август 2023 г.)

Покана до местните ръководства на парламентарно представените партии и коалиции за участие в консултации за сформиране състава на Общинска избирателна комисия (ОИК)

Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.

!