Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Проект за частично обновяване на междублоково пространство в I-ви микрорайон Ж.К. ВЛ. ВАРНЕНЧИК

Междублоково пространство бул. Света Елена – бул. Константин и Фружин

Междублоково пространство бул. Света Елена – ул. Георги Минков

!