Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Заместник-кметове

инж.Сашо Димитров

IMG_6689 1

Роден на 18.06.1963г. в гр. Търговище. Завършва средното си образование в ТМТ гр. Търговище. От 1987г. живее в гр. Варна, където завършва висше образование в „Техническия университет” Варна. От 2010г. работи в Район „Вл. Варненчик”, Община Варна, като Директор на дирекция „Обществен ред и контрол”, от 2012г. е заместник-кмет.

Бистра Спасова-Йорданова

Родена през 1974 г. в гр.Варна, като в ж.к.“Вл. Варненчик“ живее и учи от 1981 г.

По образование е юрист.

Към администрацията на Район „Владислав Варненчик“ се присъединява през 2000 г. като младши юрисконсулт. През годините е заемала длъжностите – главен юрисконсулт, директор на дирекция „Информационно и административно обслужване“ и директор на дирекция „Бюджет и социално-икономически дейности“.

Заместник-кмет е от месец септември 2019 г.

Мария Димитрова

Мария Димитрова е родена на 01.09.1995г в гр. Варна.

Завършва средното си образование в НГХНИ “Константин Преславски” – гр. Варна.  Бакалавърската си степен завършва във ВВМУ “Никола Й. Вапцаров”  и магистър в ШУ “Епископ Константин Преславски” със специалност “Регионално развитие”. Работила е като експерт в държавната администрация, както и в частния сектор.

Замесник-кмет е от месец октомври 2022г.

Силвия Михайлова

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родена през 1976 г. в град Варна.

Завършила е средното си образование в Пета езикова гимназия „Йоан Екзарх“ – гр. Варна. Висше образование с образователно-квалификационна степен – магистър, специалност „Здравен мениджмънт“ завършва в Медицински университет – град  Варна. Висше образование с образователно-квалификационна степен – магистър, специалност „Кръгова икономика“ завършва във ВСУ „Черноризец Храбър“ – град Варна.

Работила е като експерт в държавна администрация към Министерството на отбраната и в частния сектор.

Към администрацията на Район „Владислав Варненчик“ – Община Варна се присъединява през 2016 г., на длъжност „Инспектор КС“.

Заместник-кмет е от месец януари 2024 г.

!