Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание – 9 юни 2024

ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНА ЗА ИЗБОРИ НАСРОЧЕНИ НА 09 ЮНИ 2024 Г.

Бюлетина ЕП

ДАТИ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА СИК ЗА РАБОТА С МАШИННИ УСТРОЙСТВА

РИК – Варна уведомява всички членове на СИК , че могат да участват в дистанционно обучение посредством Microsoft Teams, организирано от „Сиела норма“ АД за работа с машина за гласуване.

Обученията ще се проведат на следните дати:

01.06.2024 г. (събота) от 11:00 часа

01 юни 2024 г. (събота)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 379 593 797 854

Passcode: PqTsyH

01.06.2024 г. (събота) от 18:00 часа

01 юни 2024 г. (събота)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 353 904 880 14

Passcode: HaLh5Q

02.06.2024 г. (неделя) от 11:00 часа

02 юни 2024 г. (неделя)

от 11:00 до 11:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 335 874 991 461

Passcode: 6HSXTy

02.06.2024 г. (неделя) от 18:00 часа

02 юни 2024 г. (неделя)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams Need help?

Join the meeting now

Meeting ID: 310 510 146 384

Passcode: 5NoFKC

 

Заповед № 175/22.05.2024г. относно тютюнопушенето

Тестова машина за гласуване за изборите за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание – 9 юни 2024г.

Уважаеми съграждани,

От 22.05.2024 г. в центъра за административно обслужване на Район „Владислав Варненчик“ е разположена тестова машина за гласуване за изборите за членове на Европейския парламент и за  народни представители, които ще се проведат на 09.06.2024 г. Желаещите да се запознаят с работата на устройството и практически начина на гласуване може да го направят всеки делничен ден от 8:30 ч. до 12:30 ч. и от 13:00 ч. до 16:30 ч.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

На административен център във връзка избори 2024

Във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския парламент и за  народни представители на 9 юни 2024  г., дежурен екип в Район “Владислав Варненчик” ще работи извънредно в петък 24 май и в събота 25 май , от 8.30 ч. до 17.00 ч.

На 25 май 2024 г. изтича крайния срок за подаване на:

– заявление от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия;

– заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място;

– заявление от избирател, който желае да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес;

 

ДАТИ ЗА ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЯ НА СИК ЗА РАБОТА С МАШИННИ УСТРОЙСТВА

РИК – Варна уведомява всички членове на СИК , че могат да участват в дистанционно обучение посредством Microsoft Teams, организирано от „Сиела норма“ АД за работа с машина за гласуване.

Обученията ще се проведат на следните дати:

01.06.2024 г. (събота) от 11:00 часа

01.06.2024 г. (събота) от 18:00 часа

02.06.2024 г. (неделя) от 11:00 часа

02.06.2024 г. (неделя) от 18:00 часа

Допълнително ще бъдат прикачени линкове за всяко обучение.

 

Административни услуги:

3303 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес:

Приложение № 27-НС – Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Приложение № 26-ЕП – Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес

3304 Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия:

Приложение № 31-НС – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

Приложение № 30-ЕП – Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия

3305 Вписване в избирателния списък:

Приложение № 23-НС – Заявление за вписване в избирателния списък

Приложение № 22-ЕП – Заявление за вписване в избирателния списък

3306 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък:

Приложение № 17-НС – Заявление за отстраняване непълноти и грешки

Приложение № 16-ЕП – Заявление за отстраняване непълноти и грешки

3307 Изключване от Списъка на заличените лица:

Приложение № 20-НС – Заявление за изключване от списъка на заличените лица

Приложение № 24-ЕП – Заявление за изключване от списъка на заличените лица

3308 Изключване от Списъка на заличените лица на избирател, заявил, че ще гласува извън страната:

Заявление за гласуване в секция извън страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

ОТНОСНО ГЛАСУВАНЕ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Централната избирателна комисия уведомява, че до 25 май 2024 г. избирателите български граждани с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, могат да подадат писмено искане до общинската администрация по настоящия си адрес (Приложение № 26-ЕП или Приложение № 27-НС от изборните книжа), за да бъдат вписани в избирателните списъци на секцията по регистрирания им настоящ адрес. При подаване на едно заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, избирателят се вписва и в двата списъка (за гласуване за членове на Европейския парламент и за гласуване за народни представители), ако има избирателни права и за двата вида избори.

Заявлението за гласуване по настоящ адрес може да бъде подадено и по електронен път през интернет страницата на Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ – https://regna.grao.bg/

 

Заповед № 1551/07.05.2024 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския Парламент от Република България и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Разяснителна кампания

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК – ЧАСТ II за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

№ на секция Седалище на секция
001 НУИ “Добри Христов”, ул. “Стефан Караджа” № 34
005 СУ “Св. Климент Охридски”, ул. “Михаил Колони” № 10
017 СУ „Димчо Дебелянов“ – ул. „Русе“ №2
023 ОУ „Константин Арабаджиев“ (филиал), ул. „Хараламби Ангелов“ №13
036 Младежки дом, бул. “Цар Освободител” № 27
041 СУЕО “Александър Сергеевич Пушкин”, ул. “Проф. Державин” № 12
043 ОУ “Васил Априлов”, ул. “Братя Миладинови” №130
071 СУ “Елин Пелин”, ул. “Тодор Влайков” № 18
092 Технически университет, ул.”Студентска” № 1, Машинен факултет, ет.1, зала 114
096 Народно читалище “Васил Левски – 1945”, ул. “Лоза” № 3, ет. 1, фитнес зала
097 VII СУ “Найден Геров”, ул. “Царевец” № 1, ет.1 – физкултурен салон
104 ОУ “Черноризец Храбър” ул. “Студентска” №1, ет. 1, актова зала
111 Икономически университет (ІІ корпус), ул. “Евлоги Георгиев” № 24, ет. 1 аудитория 2-131
123 III ОУ “Ангел Кънчев”, ул.”Роза” № 23, ет.1, стая 103
148 ОУ „Стефан Караджа“, ул. „Братя Бъкстон“ №11, ет.1, стая 1 – малък физкултурен салон
156 V ГПЧЕ “Йоан Екзарх”, ж.к. “Чайка”, ет.1, стая 100В
176 ОУ „Панайот Волов” – кв. „Виница”, ул. Димитър Солунски”, №4, ет.1, стая 101
187 Първа езикова гимназия, ул. „Подвис“ №29, ет.1, стая 112
394 IVЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“, ул. „Д-р Василаки Пападопулу“ №54, ет.1, стая 110
192 ОУ “Никола Вапцаров”, ж.к. “Възраждане” II м.р.
214 ОУ “Добри Чинтулов”, ж.к. “Трошево, ул. “Милосърдие” №12
246 СУ “Гео Милев”, ж.к. “Младост, бул. “Република” №124А
281 ПГ по Електротехника, ж.к. “Победа”, ул. “Върба” №24
291 ОУ “Св. Патриарх Евтимий”, ул. “Димитър Дончев – Доктора” № 10
303 ДГ № 42 “Българче”, ж.к. “Вл. Варненчик” І м.р., ул. “Г. Минков”
313 ОУ ” Стоян Михайловски “, ж.к. “Вл. Варненчик” II м.р.
328 СУ ” П.К. Яворов “, ж.к. “Вл. Варненчик” III м.р.
339 I ОУ “Св. Княз Борис І”, ж.к. ”Вл. Варненчик” IV м.р.
362 НУ „Васил Левски“, ул. „Места“ № 27
370 СУ “Любен Каравелов”, ул. “Народни будители” № 17А
382 Кметство Казашко, Народно читалище “М. Шолохов”, ул. “Казашка” № 14
383 Кметство Каменар, Народно читалище “Пробуда” ул. “Цар Симеон І” № 8
384 Кметство Каменар, ОУ “Добри Войников”, ул.”С. Врачански” – само за лица със затруднено зрение – няма изградена рампа
385 Кметство Каменар, ОУ “Добри Войников”, ул.”С. Врачански” – само за лица със затруднено зрение  – няма изградена рампа
386 Кметство Звездица, ул. “Феникс” №59
387 Кметство Константиново, ул. ”Васил Левски” №36 ет.1

 

Гласуване по настоящ адрес

Заявленията за вписване в избирателния списък по настоящ адрес се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 25 май 2024 г., до кмета на района.

Гражданите също така, могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 28.05.2024 г.

ГД „ГРАО“ – справка по ЕГН, чрез телефон или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Заповед № 1469/24.04.2024 г. на Кмета на Община Варна за определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на Община Варна във връзка с провеждане на избори за членове на Европейския Парламент от РБ и за Народно събрание на 9 юни 2024 г.

Приложение № 1 към Заповед № 1469/24.04.2024 г. на Кмета на Община Варна

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 9 юни 2024 г.

Избирателен списък – ЧАСТ I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Какво означава изискването за уседналост в изборите за членове на Европейски парламент от Република България?

В Изборния кодекс е налице изискване за т.нар. уседналост като условие за упражняване на активното избирателно право – право да избират членове на Европейския парламент от Република България имат гражданите, които са „живели най-малко през последните три месеца в Република България или в друга държава – членка на Европейския съюз“, което означава:

– за български гражданин – да има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г.;

– за гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз – да има адрес на пребиваване на територията на Република България или на друга държава – членка на Европейския съюз към 09.03.2024 г.

!