Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Етажна собственост

КЛАСИРАНЕ НА СГРАДИТЕ КАНДИДАТСТВАЛИ ЗА САНИРАНЕ В РАЙОН ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК – ГР. ВАРНА ПО процедура BG-RRP-4.02 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“

Линк към електронната страница на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), на който са публикувани резултатите от оценката на подадените проектни предложения по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

Съобщениe във връзка с процедура BG-RRP-4.02 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“

Във връзка с предстоящия краен срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура BG-RRP-4.024 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“ от Националния план за възстановяване и устойчивост, Община Варна напомня на заинтересованите граждани, че заявления за участие от Сдружения на собствениците ще се приемат до 10.12.2023 г., включително. Предвид това, че 10.12.2023 г. е почивен ден, заявления ще се приемат до 11.12.2023 г.

Публикивано на 07.12.2023 г.

ОБРАЗЦИ И ПРИМЕРНИ ДОКУМЕНТИ, УТВЪРДЕНИ ОТ МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ДО УПРАВИТЕЛИТЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА УПРАВИТЕЛНИ СЪВЕТИ, И СОБСТВЕНИЦИТЕ И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДИ ИЛИ ОТДЕЛНИ ВХОДОВЕ В РЕЖИМ НА ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” – ОБЩИНА ВАРНА

ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА МЕЖДУБЛОКОВИТЕ ПРОСТРАНСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН “ВЛ.ВАРНЕНЧИК”

КРАЙНИ СРОКОВЕ ПРИ УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА ЗА ОБНОВЯВАНЕ НА МНОГОФАМИЛНИТЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ ПО ИНВЕСТИЦИЯ „ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДЕН ФОНД“ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ ЗА УЧАСТИЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ ПО НАЦИОНАЛНИЯ ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ (НПВУ)

 

!