УТ-47 Издаване на копия (поземлена реформа)

Услуга:

 • УТ-47 Издаване на копия (поземлена реформа)

Издаване на копия (поземлена реформа)

На основание на:

 • Закон за кадастъра и имотния регистър

Необходими документи:

 1. Заявление по образец
 2. Съдебно удостоверение
 3. Документ за собственост
  (нотариален акт, удостоверение за предоставено право на ползване и др.)
 4. Решение за възстановяване право на собственост, влязло в законна сила
 5. Удостоверение за наследници (предоставя се служебни)
 6. Пълномощно (ако е необходимо)

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне:

 • 30 дни 7 дни 3 дни

За обикновена услуга 3,80 лв.

За бърза услуга 4,20 лв.

За експресна услуга 7,50 лв.