УТ-14 УВЕДОМЛЕНИЕ

Услуга:

  • УТ-14 УВЕДОМЛЕНИЕ

На основание на:

  • чл.7, глава трета от Наредбата за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура на Община Варна

Необходими документи:

  1. Заявление по образец;

Адрес: обл. Варна, общ. Варна, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, ж.к.“Вл.Варненчик“ бл.302, вх.17, п.к. 9023
Код за междуселищно избиране: 052
Телефон за връзка: (052) 57 57 10

За разговори от фиксираната мрежа – на цената на един градски разговор за цялата страна, съгласно абонаментния Ви план. За разговори от мрежата на мобилни оператори се заплаща цената на разговора в зависимост от абонаментния план.

Работно време: Стандартно работно време, от 08:30 до 17:00, Пълно работно време.

Срок за предоставяне: