Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Въпросник към гражданите на Район “Владислав Варненчик” относно съвместна програма „DigiCare4You”

„DigiCare4You” е програма за ранен скрининг, профилактика и управление на диабет тип 2 и хипертония, включваща медицински специалисти, училищни, обществени дейности и семейна среда, финансирана от ЕК ”Хоризонт 2020”. Основна цел на проекта е насърчаване на здравословен начин на живот на семействата и техните деца чрез съвместна работа на медицинските специалисти и изследователите с учителите и местните общини.

Програмата „DigiCare4You” е насочена и към профилактика на наднорменото тегло и затлъстяването при децата и техните семейства в отговор на тревожните тенденции за значително увеличаване броя на децата с наднормено тегло в Европа през последните две десетилетия. Съвременните изследвания показват, че почти всяко трето дете в начално училище в Европа е с наднормено тегло или е затлъстяло. Допълнително отрицателно влияние оказва и неконтролираното използване на електронни устройства от децата за компютърни игри и комуникация чрез социални мрежи, което възпрепятства развиване на двигателната им активност и води до нарушения в психичното здраве и гръбначни изкривявания. Негативна характеристика на тази тревожна тенденция е, че в България увеличаването на честотата е с по-големи темпове от западно-европейските страни, което налага вземане на незабавни обществено-здравни мерки, целящи превенция на наднорменото тегло и затлъстяването от ранна възраст.

Сред основните фактори за нарастването честотата на наднорменото тегло и затлъстяването, се посочва комбинацията от нездравословно хранене, липса на физическа активност и заседнал начин на живот. Тези поведенчески навици се формират през детството и често остават без промяна в по-късна възраст, което показва важността на прилагането на съответните мерки от ранна детска възраст и заедно с родителите.

Именно затова отправяме и предложението си към Вас за съдействие и подкрепа в създаване на възможности за децата и техните семейства да бъдат физически активни през следобедите и почивните дни. Местата, които биха били подходящи и могат да се използват за това са: общите пространства в района, като паркове, пешеходни зони, алеи за колоездене, спортни съоръжения или училищни дворове, достъпни след учебните часове (работни и почивни дни).

Дейности, които могат да се организират с общи усилия, са например: разходки, каране на велосипед, търсене на съкровище, пикник, активни игри (например на криеница, скачане на въже), почистване на определени райони от замърсяване, засаждане на дървета и храсти и др. Инициативите за провеждането им ще бъдат предприети от екипа на програма ”DigiCare4You”, Медицински университет — Варна, в сътрудничество с местните общини, с активното участие на училищата и родителските асоциации. По този начин родителите и децата ще бъдат стимулирани и подпомогнати да прекарват времето заедно, да се забавляват, да бъдат по-активни физически и укрепват взаимоотношенията си по време на игра или физически дейности .

Успоредно с провеждане на дейности за повишаване на физическата активност на семействата в район „Владислав Варненчик”, ще проведем допитване за средата, в която живеят относно нейната здравословност чрез въпросник към който е приложен линк:

https://forms.gle/nTA6q92y54CGidbx7

!