Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Обща икономическа характеристика

Най-младият квартал на Община Варна – Район „Владислав Варненчик”, обособен през 1986г., отдавна има свой облик и неповторимо очарование. На мястото на скътаното в подножието на Франгенското плато селце, днес се извисява приветлив, окъпан в слънце жилищен комплекс с население повече от 49 000 жители.

Район „Владислав Варненчик“ е съставна административно-териториална единица на Община Варна. Районът е създаден със Закона за териториалното деление на столичната община и големите градове през 1995г., когато в територията и землищните границина Варна са включени землищата на Варна и на кварталите Аспарухово, Галата, Виница и Владиславово. Границите на района са: Варненското езеро, до и по източната землищна граница на селата Казашко и Тополи, второкласният път Варна – София, до и по общинската граница на община Варна с община Аксаково, дере Сладко биле.

Район „Владислав Варненчик“ е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище и административен адрес: град Варна, ж.к. „Владислав Варненчик“, блок 302, вход 17. Кметът на Района е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към първостепенния разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на Община Варна.

Социално-икономическият облик на района е пряко свързан с активното развитие на производствената, търговската и обслужващата сфери. Над 300 търговски обекта, обекти за услуги и заведения за хранене осигуряват компактно и удобно обслужване. Гордост за жителите на Района е пазарът за зеленчуци, един от най-модерните в град Варна. Новите складови и производствени бази и модерните магазини от веригите „Метро”, „Техномаркет”, „СБА”, „Моят магазин“, „Джъмбо”, „Кауфланд“, „Лидл“, „Булмаг“, които обслужват и целия град, осигуряват работни места предимно за хората от жилищния комплекс. На територията на Района има разкрито поделение на Дирекциите „Бюро по труда”, което подпомага решаването на проблема с трудовата заетост. За здравното обслужване на гражданите се грижат лекари и медицински персонал от Диагностико-консултативния център. Удобна транспортна схема свързва района с всички точки на града.

Най-голямото богатство на района са били и ще бъдат неговите жители – преселници от Тракия, от Добруджа, а след 70-те години и от всички краища на България. Те помнят и обогатяват местните традиции и обичаи, доказали са своето трудолюбие в делниците и гостоприемство в празниците.

Обучението и възпитанието на най-малките жители на Район „Владислав Варненчик” се осъществява в шест детски градини, пет от които са с яслени групи, една детска ясла и четири училища, едно от които средно, а трите са основни.

 

!