Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Избори за Народно събрание 02 април 2023 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК в Район „Вл. Варненчик“

До всички членове на секционни избирателни комисии за проведените на 02-ри Април 2023 г. избори за народни представители на територията на Район „Владислав Варненчик“:

1. На 11.04.2023 г. от 09,00 ч. започва изплащане в брой на възнагражденията на членовете на комисии в сградата на Район „Владислав Варненчик“ – 1 етаж (каса);

2. Необходими документи – лична карта;

3. Възнагражденията се получават лично или чрез упълномощено за целта лице срещу представяне на нотариално заверено пълномощно;

4. Работно време на касата в останалите дни е от 08,30 ч. до 16,30 ч. с обедна почивка от 12,30 ч. до 13,00 ч.

5. На членовете на СИК, заявили получаване на възнагражденията по банков път и представили удостоверение за банкова сметка, сумите ще бъдат преведени на 10.04.2023 г.

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ (СИК)

Във връзка с предстоящите избори за народни представители на 02 април 2023 г., уведомяваме членовете на секционните избирателни комисии на територията на Район „Владислав Варненчик“, че на 30.03.2023 г. (четвъртък) представители на Районната избирателна комисия – Варна ще проведат присъствено обучение в Народно Читалище „П. Р. Славейков 1928“ – гр.Варна, ж.к. „Вл. Варненчик“, от 18.00 часа.

 

РАБОТНО ВРЕМЕ В СЪБОТА 25-ти март

Във връзка с провеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г., дежурен екип в Район „Владислав Варненчик“ ще работи извънредно в събота -25-ти март, от 8.30 ч. до 17.00 ч.

До 25.03.2023 г. вкл. избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, може да подаде в районната администрация заявление за отстраняването им (Приложение №17-НС от изборните книжа).

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

Здравейте,
във връзка с обучение на СИК за работа с машини за гласуване на предстоящите избори, насрочени на 2 април 2023 г., Ви информираме че е осигурено онлайн обучение от страна на “Сиела Норма”. Обученията ще се реализират през платформата Microsoft Teams ( прилагаме инструкция за работа).  Договорени са следните алтернативни дати:

  • 23 март 2023 г. (четвъртък)от 19:00 ч.
  • 24 март 2023 г. (петък)от 19:00 ч.
  • 25 март 2023 г. (събота)от 10:00 ч.
  • 26 март 2023 г. (неделя)от 10:00 ч.

Дистанционни обучения за работа с машина за гласуване

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс

ЦИК / Избори за Народно събрание 2 април 2023 / Разяснителна кампания

ОБУЧИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА СИК

МУ машини и хартия

МУ машина хартия част II

опаковане на изборни книжа и материали

Инструкция за тест на видеоизлъчването в предизборния ден

Инструкция за видеоизлъчването в изборния ден

 

График за получаване на изборни книжа и материали от СИК на 01-04-2023

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

Във връзка с провеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г.,

дежурен екип в Район “Владислав Варненчик”

ще работи извънредно в събота -18-и март, от 8.30 ч. до 17.00 ч.

На тази дата изтича крайния срок за подаване на:

– заявление от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия;

– заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място;

– заявление от избирател, който желае да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес;

Eлектронни услуги, свързани с изборите за народни представители на 02.04.2023 г.

Заповед № 0601/23.02.2023 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определянето на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали по райони и кметства във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

ГД „ГРАО“ – справка по ЕГН, чрез телефон или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г

Заповед № 0452/10.02.2023 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Приложение № 1 към Заповед № 0452/10.02.2023 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 0451/10.02.2023 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 април 2023 г.

Приложение № 1 към Заповед № 0451/10.02.2023 г. на Кмета на Община Варна

Приложение № 2 към Заповед № 0451/10.02.2023 г. на Кмета на Община Варна – класификатор на адресите по секции

Указ № 29 за определяне на номерацията, наименованията и границите на изборните райони за произвеждане на избори за народни представители на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)

Указ № 28 за разпускане на Четиридесет и осмото Народно събрание на 3 февруари 2023 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 2 април 2023 г. (обн., ДВ, бр. 11 от 02.02.2023 г.)

!