Избори 02 Октомври 2022

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Относно изплащане на възнагражденията на членовете на СИК

 

ГД „ГРАО“ – справка по ЕГН, чрез телефон или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване

Симулатор машинно гласуване 2 октомври 2022 г.

Разяснителна кампания (Анимирани клипове за гласуване по настоящ адрес,
гласуване на избиратели с увреждания и гласуване с машина)

ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ ОТ СИК НА 01.10.2022 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

ИЗБИРАТЕЛЕН  СПИСЪК  за  произвеждaне  на  избори  за  народни  представители  на  2  октомври  2022 г.

Заповед № 3069/02.10.2022 г. на Кмета на община Варна във връзка отмяна на Заповед № 2842/14.09.2022 г.

Заповед № 219/16.09.2021 г. относно тютюнопушенето.

Заповед № 2842/14.09.2022 г. на Кмета на Община Варна във връзка с опазването на обществения ред и забраната за продажба на спиртни напитки за периода от 00:00 ч. на 02.10.2022 г. до 20:00 ч. на 02.10.2022 г.

Заповед № 2514/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна във връзка с определяне местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на община Варна във връзка с провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

  1. Приложение № 1 към Заповед № 2514/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна

Заповед № 2513/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна за образуване на избирателни секции на територията на община Варна за провеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02 октомври 2022 г.

  1. Приложение № 1 към Заповед № 2513/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна
  2. Приложение № 2 към Заповед № 2513/11.08.2022 г. на Кмета на Община Варна – класификатор на адресите по секции

Указ № 213 на Президента за разпускане на 47-то Народно събрание на 02.08.2022 г. и насрочване на избори за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Хронограма за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.