Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Секретар

инж. Ваня Вълчева

Родена на 17.04.1964 г. в гр. Бяла черква. Завършва Висше училище по телекомуникации и пощи, гр. София и Технически университет, гр. Варна, специалност „Съобщителна и осигурителна техника и системи”, образователно-квалификационна степен „магистър“.

От 1987 г. работи в „Български пощи“ ЕАД (БП ЕАД). В периода от 01.10.1998 г. до 13.07.2010 г. работи като Началник Пощенска станция в КК „Златни пясъци“. На  14.07.2010 г. е назначена като Началник отдел „Търговска дейност и маркетинг“ в Териториално поделение – Варна на БП ЕАД, а от 2011 г. заема длъжността Ръководител направление „Търговска дейност, маркетинг и бизнес развитие“ в Регионално управление „Североизточен регион“ на БП ЕАД.

През 2014 г. започва работа като Координатор в ОП „Спорт-Варна“, а от 29.07.2015 г. заема длъжността Директор на ОП „Спорт-Варна“.

В администрацията на Район „Вл. Варненчик“ – Община Варна работи от 2017 г.

 

!