Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Достъп до обществена информация

Работно време: 08:00 ÷ 17:00 часа

Електронен адрес: vladislavovo@varna.bg

Телефон за връзка: 052 / 575-736

Лице за контакт: Н.Тодоров

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация от администрацията на Район „Вл. Варненчик“

Нормативи за разходи по предоставяне на информацията, определени от Министъра на финансите

Заявление за достъп до обществена информация, съгласно образец Приложение №1 към чл.15, ал.1 от ВППДОИ

!