Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Демографска характеристика

Район “Владислав Варненчик” е обособен през 1986 г. Към месец февруари 2008 г. на територията на район „Владислав Варненчик” с постоянен адрес живеят 47600 жители. По настоящ адрес на територията на района са записани 49197 жители.

Структура на населението по възраст и пол:

Пол 0 – 4 г 5 – 9 г. 10 – 14 г 15 – 19 г 20- 49 г 50 – 59 г Над 60 г
Мъже 1040 769 331 1185 12176 4066 3711
Жени 974 736 293 1095 12094 4523 3920

Населението от малцинствен произход е приблизително 10 % според последното направено преброяване от 2007 г.

!