Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

Инфраструктура

ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ

Автобусен транспорт
Основни автобусни линии
№ 14 – сп. „Почивка” – Владиславово
№ 20 – ж. п. гара – Владиславово
№ 22 – ж. п. гара – Владиславово
№ 41 – ж. п. гара – Владиславово
№ 118 – сп. „Почивка” – Владиславово
№ 118 а – сп. „Почивка” – Владиславово – гробищен парк – с. Тополи
№ 148 – сп. Почивка” – Владиславово
№ 209 – сп. „Почивка” – Владиславово (през лятото – Владиславово – сп. „Почивка” – „Златни пясъци”
Допълнителни автобусни линии
№ 121 – гр. Аксаково – Владиславово – сп. „Почивка”

Тролейбусен транспорт
№ 82 – ж. п. гара – Владиславово
№ 88 – Аспарухово – Владиславово

Експресни маршрутки
№ 120 – ж. п. гара – Владиславово
№ 122 – ж. п. гара – Владиславово
№ 182 – ж. п. гара – Владиславово

!