Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Параклис Свети Мина и Народно читалище Петко Рачов Славейков.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към параклис Свети Мина и базар Владиславово.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Изглед към булевард Константин и Фружин.

Параклис Свети Мина от блок 308.

Параклис Свети Мина от блок 308.

 

ИЗБОРИ

Избори за членове на Европейски Парламент и за Народно събрание – 9 юни 2024 г.

Избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Избори 02 Април 2023

Избори 02 Октомври 2022

Избори 21 Ноември 2021

Избори 14 Ноември 2021

!